Om sølv

Sølv

Sølv er et grunnstoff (Ag) metall som i langt tilbake i historien er blitt brukt til smykker og dekor-gjenstander.

Sølv er et hvitt metall som er ganske kjemisk stabilt, og som derfor holder seg svært lenge. Sølv forekommer i ren form naturlig som korn, tråder, og klumper. Sølv reagerer imidlertid med svovel og blir brunt, derfor blir sølvvarer som står fremme etter en tid anløpt og brune. Dette kan lett fjernes ved å pusse bort belegget som er svært tynt.

Sølv blir brukt til smykker og større pynteting som lysestaker, boller, fat etc. I Norge blir det nå brukt mest legeringen 925, dvs. 925 deler sølv og 75 deler kobber. Tidligere var legeringen 830 mest vanlig.

Sølv