Om platina

Hva er platina

Platina er et grunnstoff, edelt metall som er meget kjemisk bestandig, faktisk bedre enn gull. Det er meget tungt og kostbart.

Platina er et hvitt metall og ble i gamle dager brukt til smykker ofte fattet med diamanter. Platina blir også legert, men kun med 5 % andre metaller. Disse varer er stemplet 950 Pt Smykker laget av platina er sjeldne. Men ofte forveksler kundene dette hvite metallet med hvitt gull.

Platina, grunnstoff i gruppe 10 i grunnstoffenes periodesystem, ett av platinametallene. Platina er et sølvhvitt, edelt og katalyttisk aktivt metall. Det er duktilt og smibart, men samtidig seigt. Tilsetning av visse metaller, f.eks. rhodium og iridium, øker hardheten. Platina er meget oksidasjonsbestandig i luft ved vanlige temperaturer. Ved høye temperaturer finner man at platinamaterialer avtar langsomt i vekt i oksygenatmosfærer. Dette skyldes oksidativ fordampning i form av PtO2.