Larviksmynt

Bildet er lånt fra nettsidene til Lavik Museum og viser våpenet til Grev Gyldenløve slik den er tegnet i Lensboken fra opprettelsen av Grevskapet Laurvigen i 1671

Larviksmynten er designet i samarbeid med Larvik Musum og Herregården i Larvik. På den ene siden preges mynten av det grevelige våpenskjoldet slik det ble tegnet i lensboka ved opprettelsen av Larvik grevskap for greve Frederik Ulrik Gyldenløve i 1671. Kong Christian 5s lensbok oppbevares i Rigsarkivet i København. Den 29. september 1671 regnes som datoen da Larvik ble offisielt til en by. Den andre siden av mynten er av bøkebladet for å hedre skogen som troner over byen og som alle i Larvik både er stolte av og trykker til sitt bryst.

Viser alle 3 resultater